Популярни категории

Програми LLM

Степен LLM, или Магистър по право, е всъщност степен, която се присъжда на студенти, вече притежаващи някаква професионална степен по право, след като те направят голямо научно изследване в една от областите на право. Юристите и адвокатите могат да се запишат за някоя от програмите LLM в специализирана област на право за да подобрят възможностите си за кариера и да изградят мрежа на професионални контакти.

Ето само няколко примера на LLM програми по право: информационно право, данъчно право, финансово право, международно право, екологично право, търговско право. Някои университети осигуряват на студентите възможност да придобиват специализация в рамките на LLM, която да отговаря на техните професионални интереси. Програмите LLM обикновено продължават една година, докато някои други програми включват предимно правене на изследвания или повечето време се отделя за учебни курсове. Студентите, които следват в програмите LLM, трябва на направят научно изследване, което е основното изискване за придобиване на научна степен на магистър по право.

Разнообразието от различни магистърски програми LLM може да бъде огромно - не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярните магистърски програми LLM, които също може да разгледате долу.

Последно добавени LLM програми

Loyola Law School

Магистър по право (LLM) - барабан

Ноември 12, 2018
Bar Track LLM е предназначен за студенти, които се интересуват от завършване на LLM степен, за да могат да участват в изпита по БАР в Калифорния и / или Ню Йорк. Лойола има една от най-високите тарифни честоти в Калифорния и нейният факултет има богат опит в обучението на студентите за баровия изпит. Нашата бакалавърска програма LLM се възползва от този опит и… [+] предлага на нашите студенти уникален курс на обучение, създаден, като се държи сметка за специфичните предизвикателства, пред които са изправени чуждестранните студенти, когато се подготвят за изпита на бара. [-]

Vrije Universiteit Amsterdam

Магистър по право: Международно технологично право

Ноември 8, 2018
ITL е редовна едногодишна специализация на програмата за завършено висше образование.

California Western School of Law

Магистър по испански език (LL.M)

Ноември 7, 2018
Това е академична програма, предназначена за испански говорещи адвокати, предимно от Иберийския полуостров и Латинска Америка, които търсят нови възможности да научат необходимите умения, техники и способности за устни съдебни спорове.… [+] [-]

Университети в Република България

Променете място

Магистратура по право, или програми LLM

Ако искате да упражнявате дейности в област на право в САЩ или в повечето европейски страни, трябва да притежавате степен по право и успешно да издържите няколко квалификационни професионални изпита ("bar exam") да докажете квалификацията си и разбиране на правото. Студентите, които искат да продължат образованието си и да подобрят нивото си в определена област на знания, могат да изберат някоя от следдипломните програми. Най-напред това са LLM програмите - те стават за студенти, които искат да продължат професионално да се реализират на международния пазар на труда. Ако планирате да кандидатствате за програмите LLM, препоръчваме ви да научите за възможностите и избора повече - това ще ви помогне да изберете най-подходящата за вас програма.

 

Какво всъщност са програмите LLM?

Програмите LLM (англ. Master of Law) осигуряват магистърска степен по право. Това е следдипломна степен, на която студентите често пъти спират избора си, ако имат желание да продължат образованието си в специфична или специализирана област, като право за интелектуална собственост или банково право.

Степента LLM се признава на международно ниво и не изисква допълнителни легализации. В повечето страни обаче тази степен без подкрепа на други степени и изпити не осигурява на завършилите право да упражняват адвокатска, юридическа или друга правна дейност. Обикновено професионалистите придобиват степента LLM като допълнение към степен Бакалавър на право или степен Juris Doctor. Ако студентът планира да изгради професионална кариера и да упражнява адвокатска или друга правна дейност, трябва първо да придобие професионална степен и да издържи квалификационен изпит по право. Степента LLM осигурява само допълнителни квалификации в рамките на вече съществуващите квалификации.

Въпреки че програмите LLM имат международен статут и не изискват допълнителна легализация, те нямат единна база и структура. Това значи, че учебната програмата LLM в някой американски университет може да не съвпада с учебната програма LLM във Великобритания от към предметите и специализациите. Често пъти предметите и темите включват преподаване на правните основи на една държава на чуждестранните студенти.

 

Какви са предимствата на програмите LLM? 

Степента LLM не е задължителна за начало на изграждане на адвокатска или друга правна кариера, но много юридически кантори предпочитат завършилите с такава степен. Тя показва, че кандидатът има дълбоко разбиране на предмета и практически опит. Освен това тази степен също показва, че кандидатът има голям интерес към професията и е готов да положи всички усилия за да подобри нивото си.

Ако притежавате степен LLM, това със сигурност ще подобри материалните ви възможности. Някои адвокати и юристи отбелязват повишаване на доходите си с 7% след придобиване на магистърска степен LLM. Притежаване на степен LLM обаче не дава абсолютни гаранции, тъй като работодателите може да имат свои правила за повишаване на заплатите след успешно дипломиране от някоя следдипломна програма.

Програмите LLM имат международна легализация и това осигурява на завършилите възможност за професионална реализация на международния пазар на труда. Адвокатските кантори и колегии, които работят с международни дела, може да изиграят на по-професионално и по-добро ниво, ако имат професионалисти със степен LLM. Поради процеса на глобализацията адвокатите и юристите с право да упражняват дейности в правна сфера на международно равнище стават много търсени, и притежаване на степен LLM може бързо за подобри шансовете за професионална реализация.

Адвокатите и юристите, които планират да търсят работа в чужбина, могат да се класират много добре, ако използват степента LLM като конкурентно предимство. Регламентите в правната сфера са много строги и се различават в зависимост от сектора на правото, обаче в много случаи международната степен по право и степен LLM са достатъчни за адвокатът успешно да издържи квалификационен изпит в друга държава и да започне практиката. Понякога адвокатите и юристите трябва да вземат допълнителен образователен курс по право преди да кандидатстват за квалификационен изпит.

Може да изброим още няколко предимства на степента LLM. Между тях със сигурност трябва да споменем, че следване в програмите LLM осигурява много добра възможност да разширите и изградите мрежа от професионални контакти. Хората, с които се запознавате в часове и по време на обучението - преподаватели и студенти - може да влязат в професионалните ви контакти и да изиграят важна роля в понататъшното ви професионално развитие.

 

Колко струва обучението в програмите LLM?

Таксите за обучението в LLM програмите се варират, затова трудно може да посочим някаква средна цифра. Това се дължи на големи различия в структурите на всеки университет. Освен това таксите се различават много в зависимост от избраната държава за кандидатстване и от формата на програмата - редовна, задочна, вечерна или някаква друга. В САЩ програмите LLM може да струват между $30000 и $50000, като цифрата включва само таксата за обучението, без допълнителните разходи и разноски. Като се добавят тези, кандидат-студентът трябва да е готов да плати между $70000 и $80000, ако иска да следва в някоя от програмите LLM. Въпреки че такава цифра изглежда много голяма, тя не бива да ви спре в желанието да кандидатствате и следвате в избраната програма. Стипендиите и възможностите за получаване на целеви потребителски кредит за финансиране на студенти може значително да подпомогне кандидатстването и следването в LLM програмата.

 

Какви са изискванията за придобиване на степен LLM?

Ако планирате за кандидатствате за някоя от магистърските програми LLM, трябва да имате обща представа за изискванията към кандидат-студентите. Това ще ви помогне като вземате окончателно решение относно избора на програмата. Повечето магистърски програми изискват кандидат-студентите вече да имат степен по право. Ако избраната от вас програма няма такова изискване, има вероятност, че кандидат-студентите трябва да имат степен в една от близките области. Такива програми обикновено основен акцент слагат върху научните изследвания, като отделят малко време на учебни курсове и занятия в час. Повечето LLM програми изискват студентите да напишат научна работа, която ще докаже нивото на академичните знания и разбиране на предмета.

 

В кои държави може да се запишете за програми LLM?

Исторически погледнато програмите LLM предимно са се предлагали в англоезични страни, тъй като в тези страни първоначално се е развивала професионалната структура на бакалавърските и магистърските степени и професионалните звания. Напоследък обаче такива програми стават популярни в други държави на Европа и Азия, като за пример във Финландия степента LLM е задължителна за упражняване на дейности в област на право.

Ако имате интерес да се запишете в една от програмите LLM, трябва първо да решите, в коя държава да избирате университет и програмата. Програмите LLM може да се намерят навсякъде в САЩ и Великобритания. Освен това много програми LLM се предлагат в Канада, повечето европейски държави и някои държави на Азия. Обикновено кандидат-студентите избират държавата за следване в LLM програми между държавите, където вече живеят, или би искали да работят. Не забравяйте, че преподаването може да се води на друг език и на официалния език на избраната от вас страна за обучение.


Какви специализации предлагат програмите LLM?

Програмите LLM предлагат специализации в много различни правни области. Между най-популярните са LLM Данъчно право и LLM Международно право. Освен това може да изброим някои други специализации: права на човека, право за интелектуална собственост, морско право, бизнес право, банково право, здравноосигурително право, финансово право и международно данъчно право. Право за корпоративни финанси и недвижими имоти понякога се избират като допълнителна специализация в рамките на LLM програмите.

За някои адвокати и юристи, които имат интерес да разширят финансовите си възможностите си и същевременно да подобрят шансовете за международна практика, програмите LLM са добър избор. Ако такива професионалисти успеят да намерят правилна програма, те могат в течение на една година значително да подобрят финансовото и професионалното си положение.