Популярни категории

Програми LLB

Програми LLB

Програмите LLB, които са всъщност бакалавриати по право, осигуряват професионална степен на успешно завършилите и дипломирали специалисти. В повечето страни дипломираните специалисти със степен LLB и някои допълнителни акредитации могат да упражняват дейности в правната сфера. Програмите LLB осигуряват на студентите здрава база по право, развиват критичното и аналитичното мислене, задължително за упражняване на дейност в област на правото.

Ето само няколко примера на LLB програми по право: търговско право, бизнес право, европейско право, международно право, наказателно право. Някои университети осигуряват на студентите възможност да придобиват специализация в рамките на LLB, която да отговаря на техните професионални интереси. Програмите LLB обикновено продължават 3-4 години.

Разнообразието от различни бакалавърски програми LLB може да бъде огромно - не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярните бакалавърски програми LLB, които също може да разгледате долу.

Последно добавни бакалавриати LLB

Maastricht University, Faculty of Law

LLB Европейско правно училище

Март 6, 2018
Ако европейските правила за търговия са различни от германските правила, кой закон урежда превоза на стоки от Лондон до Берлин? Възможно ли е Обединеното кралство да ограничи броя на бежанците, които искат да идват в страната си, след като са били взети от Гърция или Франция?… [+] [-]

Southern Cross University

Бакалавър по право и творческо писане

Март 2, 2018
В свят, в който съдържанието се е превърнало в крал, способността да се развива творческо съдържание и да се определи неговата законност е от решаващо значение за медийни компании, рекламни агенции, филмови компании и много други организации.… [+] [-]

Lithuania Business University of Applied Sciences

Бакалавър по право

Декември 24, 2017
Подгответе специалист, който е в състояние да предостави правна помощ на физически и юридически лица, за да може да идентифицира проблемите си, да представлява законните интереси на субектите. Може да използва ефективно и отговорно професионалните методи и средства на държавните правоприлагащи органи, частни компании и организации.… [+] [-]

Университети в Република България

Променете място

Какво всъщност е степен "бакалавър на право" или LLB?

Образователните програми със специалност "Право" много тясно се свързват с историята на висшето образование, тъй като това са били първите програми и първите степени, които са се присъждали на студентите по онова време. Днес има голям избор на бакалавърски програми със специалност право.

Каква има разлика между степените LLB, BA Право и BSc Право?

Названието на степента LLB идва от латинското Latin Legum Baccalaureus и означава "бакалавър на право". Тази степен може да се спечели в повечето страни със система на общо право като първа степен. Степен "BA Право" е бакалавърска степен със специалност право, която осигурява на студентите възможност да комбинират изучаване на правото със някоя друга дисциплина, например, политология, комуникации или бизнес. Степен "BSc Право" също се води бакалавърска степен със специалност право, която дава възможност студентите да комбинират изучаване на право с икономика, бизнес, криминология или мениджмънт.

Какви са предимствата на бакалавърските програми LLB?

Завършилите три- или четиригодишни бакалавърски програми със специалност право придобиват висока квалификация за започване на юридическа практика и достатъчна подготовка за продължаване на образованието. Степените "LLB", "BA Право" или "BSc Право" също така са предварително условие за кандидатстване в магистратури по право или за програми Juris Doctor. Някои университети предлагат онлайн програми по право, които осигуряват на студентите гъвкаво разписание и дават възможност студентите за съчетават кариера и образование.

Какви дисциплини се преподават в бакалавърските програми със специалност право?

Бакалавърските програми LLB се фокусират върху подготовка на адвокати и юристи и изучават различни области на правото без разлика, в какъв университет програмата се предлага. Областите може да включват контрактно право, конституционно право, наказателно право и други. Програмите за степени "BA Право" и "BSc Право" изучават и други предмети и дисциплини, като съчетават тях с изучаване на правото. Например студентите, следващи с бакалавърски програми по право, може да вземат курсове по корпоративно право, имиграционно право, право за интелектуална собственост, права но човека, международна политика, медии, бизнес и много други.

Какви са изискванията за придобиване на бакалавърска степен LLB?

Ключовото изискване за всяка една бакалавърска юридическа програма е кандидатът да има средно образование. В рамките на бакалавърски програми по право или програми LLB студентите трябва да вземат задължителни учебни курсове, определени от адвокатския съвет или правното общество. Това са същите институции, които по-късно подготвят квалификационни изпити за завършилите, които те трябва успешно да вземат преди да започнат да упражняват право. Студентите, които следват в програми "BA Право" или "BSc Право" имат допълнителна възможност да избират курсове, които осигуряват подготовка за професионален изпит по право, или квалификационен изпит за адвокати.

Колко струва обучението в бакалавърските програми LLB?

Таксите за обучението в програми "LLB", "BA Право" или "BSc Право" много се различават в зависимост от университета. Таксата за три- или четиригодишна бакалавърска програма също така зависи от държавата и региона. Също така голямо значение има избраната форма на обучението - редовна, онлайн, дистанционна - което означава, дали студентът ще има време да работи или ще му остане време само за образование.

Какви за предимствата на онлайн програмите LLB?

Бакалавърските онлайн програми LLB осигуряват на студентите възможност да придобият бакалавърска степен по право като съчетават образованието с работа и други дейности. Онлайн програмите LLB се предлагат в брой академични институции и в такива програми може да следвате от всяка една точка на планетата и по всяко време. Университети, които предлагат онлайн бакалавърски програми със специалност "Право", може да се намерят в Азия, Европа, Северна Америка и Океания.

Къде се предлагат бакалавърските програми със специалност право?

Бакалавърските програми LLB се предлагат в университети в държави с правна система, основана върху общо право, включително Австралия, Бангладеш, Канада, Индия, Малайзия, Пакистан, Сингапур, ЮАР и Великобритания. Същевременно бакалавърски програми BA Право и BSc Право се предлагат по цял свят, например в Бразилия, Германия, Италия, Литва, Норвегия, САЩ и много други. Прегледайте страницата по-долу и прочетете повече за бакалавърските програми по право. Може да запитате повече информация за няколко минути от университета, който ви е заинтересува.