The Бакалавърска степен по правни науки има за цел да подготви учениците да се развива успешно в училище по право, или в университетски изследователски центрове, които водят до правни кариера. Програмата подчертава, критично мислене, логическо разсъждение и анализ на съвременните правни и социални въпроси, четене и писане. Стажът дава възможност на учениците да видят практическото приложение на техните изследвания.

Старши Изпити

Студентите трябва да преминат и двете от следните:

  • Четири до шест часа писмен изчерпателен преглед в Политология. - един до един час и половина устен цялостен изпит в Политология.
Програма с обучение на:
  • Английски